Strona korzysta z plików cookies. Więcej informacji znajdziesz
w Regulaminie.

Prawa autorskie

Fotografie autorstwa Zofii Rydet prezentowane w zakładce Archiwum fotografii udostępniane są na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska. Więcej informacji w Regulaminie (PDF). Właścicielem autorskich praw majątkowych do fotografii autorstwa Zofii Rydet jest Zofia Augustyńska-Martyniak.

Wszelkie pozostałe materiały zawarte na stronie www udostępniane są za zgodą ich autorów każdorazowo zaznaczonych na stronie – użycie wyżej wymienionych materiałów przez korzystających ze strony wymaga uzyskania odrębnej zgody ich autorów.