Strona korzysta z plików cookies. Więcej informacji znajdziesz
w Regulaminie.

Regulamin

Administratorem strony www.zofiarydet.com jest Fundacja Sztuk Wizualnych z siedzibą w Krakowie przy ul. Ślusarskiej 9, 30-710 Kraków, NIP 679-27-37-586, KRS 68882.

Korzystanie z zasobów strony internetowej www.zofiarydet.com odbywa się na zasadach określonych w Regulaminie (PDF). Fotografie autorstwa Zofii Rydet prezentowane w zakładce Archiwum fotografii udostępniane są na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska.

Dane osobowe zbierane za pośrednictwem strony internetowej www.zofiarydet.com przetwarzane są na zasadach określonych w Regulaminie (PDF).

Strona internetowa www.zofiarydet.com korzysta z plików cookies na zasadach określonych w Regulaminie (PDF).