Strona korzysta z plików cookies. Więcej informacji znajdziesz
w Regulaminie.

Zespół

Koncepcja portalu:
Karol Hordziej

Opracowanie archiwum fotografii:
Maria Sokół-Augustyńska, Zofia Augustyńska-Martyniak, Ewa Pasternak-Kapera, Anna Bujnowska, Beata Adamczyk

Wybór i opracowanie materiałów źródłowych:
Anna Bujnowska, Maria Sokół-Augustyńska

Digitalizacja zdjęć:
Barbara Budniak, Joanna Gorlach, Krzysztof Szewczyk, Katarzyna Szwiec / Fundacja Lablab

Współpraca merytoryczna:
Sebastian Cichocki, Tomasz Gutkowski, Grzegorz Krawczyk, Piotr Lelek, Wojciech Nowicki

Projekt graficzny:
Pilar Rojo / pilarrojo.es

Multimedia:
Toto Castiglione / totocastiglione.com

Programowanie:
Kazik Pietruszewski / antenna.io

Tłumaczenie materiałów źródłowych:
Soren Gauger

Tłumaczenie Regulaminu:
Robin Gill

Dodatkowe tłumaczenia w bazie danych:
Agata Kadenacy

Korekta:
Anna Szczepańska-Krasoń, Joanna Osiewicz-Lorenzutti

Koordynacja projektu:
Aga Dwernicka (2013), Zofia Augustyńska-Martyniak, Magdalena Poznańska