Strona korzysta z plików cookies.

Zespół

Koncepcja portalu:
Karol Hordziej

Opracowanie archiwum fotografii:
Zofia Augustyńska-Martyniak, Anna Bujnowska, Maria Sokół-Augustyńska, Agnieszka Wąsik, Joanna Gorlach, Maja Górska

Wybór i opracowanie materiałów źródłowych:
Anna Bujnowska

Współpraca:
Tomasz Gutkowski, Piotr Lelek

Digitalizacja zdjęć:
Artur Zych/Studio 906, Joanna Gorlach, Katarzyna Szwiec, Ewa Jasińska, Marcin Ciepielewski / Fundacja Lablab

Opieka konserwatorska
Magdalena Kwiatkowska / Ars Mironia

Projekt graficzny:
Pilar Rojo / pilarrojo.es, Maja Górska

Multimedia:
Aleksander Hordziej, Katarzyna Szczęśniak / Studio Grades

Programowanie:
Norbert Jurkiewicz, Kazik Pietruszewski / Antenna.io

Tłumaczenia na język angielski
Tomasz Bieroń, Daniel Levin Becker

Korekta:
Anna Szczepańska-Krasoń, Janusz Krasoń, Zuzanna Bieniek

Koordynacja projektu:
Tomasz Gutkowski, Zofia Augustyńska-Martyniak