Strona korzysta z plików cookies.

Obecność (1984-1985)

Wyselekcjonowane z monumentalnego Zapisu socjologicznego fotografie łączy pojawiający się w tle wizerunek Jana Pawła II.
W roku 1988 powstał album poświęcony temu cyklowi o tym samym tytule.

"Obecność" to książka o ludowym, masowym kulcie Jana Pawła II; opowieść o tym jak "zadomowił się pod polskimi strzechami" i o pokładanej w tejże obecności nadziei. Narracja książki prowadzona jest poprzez uzupełniające się wzajemnie tekst Józefy Hennelowej i fotografie Rydet. Wydana przez wydawnictwo zakonne Calvarianum książka może być uznana za modelowy przykład dopuszczalnego pod koniec PRL dyskursu opozycyjnego wobec oficjalnej propagandy komunistycznej (nie ma tu śladów ingerencji cenzury, jest za to imprimatur Kurii Metropolitalnej). O ile jednak kontekst polityczny "Obecności" z czasem niemal całkowicie się wytracił, a przynajmniej utracił czarno-białą charakterystykę, zdjęcia zachowują moc historycznego świadectwa i wciąż intrygują bezpośredniością w ujęciu tematu i ducha czasu. Dokumentalizm Rydet wyraźnie wybrzmiewa poprzez zestawienie z pełną religijnej emfazy warstwą tekstową publikacji.


Źródło: www.culture.pl