Strona korzysta z plików cookies. Więcej informacji znajdziesz
w Regulaminie.

Fragment listu Zofii Rydet do Jerzego Buszy, Gliwice, 20 maja 1987r.

Cykl „Zapis” wciąż jest najwyraźniejszy w moim życiu i wciąż też poszerza się o nowe treści. Poszerza się nie tylko w ilościach i różnorodności regionów, ale też w głąb poprzez inne cykle złączone jednak tą samą ideą.

Cykl „Zawody” jest też „Zapisem”, ale pokazuje człowieka nie w jego domu, a w jego środowisku pracy, którą on sam organizuje i nadaje przez swą osobowość, specyficzną atmosferę. Myślę, że najbardziej ciekawe są „zawody” zanikające, np. krawcy, szewcy, garncarze, kowale, to są już relikty osiemnastowieczne. Ale np. bardzo „piękny” jest cykl „urzędnicy”, a malowniczy „artyści”. A wszystko jest utrzymane w tej samej konwencji.

Nie jest to wielka fotografia – sztuka, ale wierzę, że wartość tej mojej pracy, która jest dla mnie coraz bardziej ciężka w dosłownym tego słowa znaczeniu (fizycznym), będzie z biegiem czasu nabierała większych wartości. Przesyłam Ci trzy moje zdjęcia, czyż nie zachwyca Cię ten krawiec ze starą maszyną Singera, lub listonosz wierzący głęboko w swoją ważność, czy tez urocza sprzedawczyni świeżych jaj.

Zofia Rydet, „Zapis socjologiczny 1978-1990”
Zofia Rydet, „Zapis socjologiczny 1978-1990”