Strona korzysta z plików cookies.

Organizator

Organizator:
Fundacja im. Zofii Rydet

Partnerzy:
Akademia Fotografii
lablab
Fundacja Sztuk Wizualnych

Partroni medialni:
Notes
Fotopolis
doc! photo magazine
Wieści rabczańskie
Małopolski Instytut Kultury
Magazyn Szum

Projekt „Opracowanie, digitalizacja i udostępnienie archiwum Zofii Rydet – Dokumentacje 1950-1978” realizowany jest w ramach programu Kultura Cyfrowa 2016-2018. Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.